ЗАЛРУУЛГА

Admin 2018.09.24

         АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

Тус албанаас зарласан “Түлхүүр гардуулах гэрээний  нөхцөлтэй Хан-уул дүүргийн 114 дүгээр сургуулийн 320 суудалтай барилгын өргөтгөлийн ажил” /дугаар ХУД2018/НТ-209-01/-ын тендер шалгаруулалтын архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт залруулга оруулсан тул www.tender.gov.mn сайтаас харна уу.