ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ША

Admin 2019.11.21

     ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

 

          Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүрэгт шинээр байгуулагдсан 15, 17, 19, 20, 21 дүгээр хороо, шинэ байранд орсон 3 дугаар хороог шилэн кабельд холбоход шаардлагатай кабель, тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ХУД 2019/НТ-681-А349 дугаартай тендерийн нээлт 2019.11.21-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад  Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр болоход нэг ч аж ахуйн нэгж материал ирүүлээгүй байна.


ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА