ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Admin 2019.03.18

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


 2018 оны 03 дугаар сарын 18

Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь “Иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авах мобайл аппликейшн хийх”

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХУД2019/ДТХ-01-02 дугаартай ажлыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул Зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:

Эйблсофт ХХК

Ухаалагшийдэл ХХК

Тойрогсүлд ХХК

      Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон Хосолмол үнэлгээний аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.

 Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

           Бүлэг 1 – Урилга

Бүлэг 2 – Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)

Бүлэг 3 – Техникийн санал – жишиг маягт

Бүлэг 4 – Санхүүгийн санал – жишиг маягт

Бүлэг 5 – Ажлын даалгавар

Бүлэг 6 – Гэрээний жишиг маягт

 4.   Тендерийн материалыг Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn) хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50,000 төгрөгийг www.tender.gov.mn-ээр банкны меркантийн системийг ашиглан төлнө.

 5.   Тендерийг 2018 оны 04 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

     6.    Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.


Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 хороо, Иргэдэд Үйлчлэх төв байр, 9 давхар, 902 тоот, Худалдан авах ажиллагааны алба,

Утас: 70009011