“ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМ”-ИЙН СУРГАЛТЫГ САНГИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ-ДЭД БҮТЭЦ ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2017.09.29

Монгол Улсын Сангийн яаманд хэрэгжиж буй “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн хүрээнд хийгдэх зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтыг зарлаж эхлэхтэй холбогдуулан Сангийн яамны хүсэлтээр тус төслийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан системийн хэрэглээний сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр амжилттай зохион байгуулж, нийт 8 төлөөллийг хамрууллаа.

                                                                  ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА