ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН САНАЛ АСУУЛГА-2020

Admin 2020.03.17

НЗДТГ-аас Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд #SmartUb📲 аппликэйшнийг хөгжүүлж төрийн олон төрлийн үйлчилгээг иргэдэд цахимаар хүргэхээр ажиллаж байна. Ийнхүү төрийн үйлчилгээ нь цаасан хэлбэрийг халж, цахим хэлбэрт шилжиж буйд иргэдийн хувьд сэтгэл өндөр байна.

Та доорх линк-ээр #SMART_UB📲 аппликэйшныг гар утсандаа татаж авч ОНХС-ийн цахим санал асуулгадаа оролцох боломжтой бөгөөд санал асуулга 2020 оны 3 сарын 1-ээс 4 сарын 1-ний хооронд явагдана.

Android хэрэглэгчид:
https://play.google.com/store/apps/details
Iphone хэрэглэгчид:
https://apps.apple.com/mn/app/smart-ub/id708807878
#ОРОН_НУТГИЙН_ХӨГЖЛИЙН_САН
#ИРГЭДИЙН_ОРОЛЦООТОЙ_ХОТ_ТӨЛӨВЛӨЛТ 👍👍👍