СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР-2019

Admin 2019.03.01
  • 2019 онд Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 дугаар захирамж, Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/40 дүгээр Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай захирамжаар 9 хүний орон тоотой батлагдсан.

      2019 оны 08 дугаар сарын байдлаар Албаны дарга-1, ахлах мэргэжилтэн-1, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн -2, барилгын инженер-1, цахилгаан, дулаан хариуцсан инженер-1, нягтлан бодогч-1, бичиг хэрэг, архивын ажилтан-1, нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан албан тушаалд сул орон тоо гарсан тул сонирхсон хүмүүс анкет болон бусад бичиг баримтуудаа өгнө үү.