ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ БҮТЭЦ-2019

Admin 2019.02.13

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/40 дүгээр Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай захирамжаар 9 хүний орон тоотой болсон:

  • Албаны дарга
  • Ахлах мэргэжилтэн
  • Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн -2
  • Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
  • Барилгын инженер;
  • Цахилгаан, дулаан хариуцсан инженер
  • Нягтлан бодогч
  • Бичиг хэрэг, архивын ажилтан.