ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ БҮТЭЦ-2020

Admin 2020.01.13

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА


Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/40 дүгээр Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай захирамжаар 9 хүний орон тоотой болсон:

  • 1. Албаны дарга
  • 2. Ахлах мэргэжилтэн
  • 3. Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн -2
  • 4. Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
  • 5. Барилгын инженер;
  • 6. Цахилгаан, дулаан хариуцсан инженер
  • 7. Нягтлан бодогч
  • 8. Бичиг хэрэг, архивын ажилтан.

2020 оны байдлаар дээрх бүтцээр ажиллаж байна.