ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Admin 2018.01.17

Зорилго

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, хариуцлагатай байж авлигал гарах нөхцлийг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийг дэмжих шударга өрсөлдөөнийг өрнүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах.