ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ БҮТЭЦ-2017

Admin 2018.12.05

2017 онд Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 дугаар захирамж, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/222 дугаар Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай захирамжаар 7 хүний орон тоотой болж өөрчлөгдсөн:

  • Албаны дарга
  • Ахлах мэргэжилтэн
  • Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
  • Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
  • Барилгын инженер;
  • Цахилгаан, дулаан хариуцсан инженер
  • Нягтлан бодогч, архивын ажилтан.